Informace o publikaci

Der letzte Stand der phonetischen Umschrift IPA im Deutschen Aussprachewörterbuch 2009

Název česky Poslední verze fonetické transkripce ve výslovnostním slovníku Deutsches Aussprachewörterbuch 2009
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Používání fonetického přepisu prošlo od svých počátků v 18. století velmi zajímavým vývojem. Forma fonetické transkripce IPA ze začátku 20.stol. se stala základem pro fonetický přepis v posledních výslovnostních slovnících němčiny, kterými jsou DUDEN Bd. 6 Das Aussprachewörterbuch i nejnovější výslovnostní slovník Deutsches Aussprachewörterbuch 2009. Především tento slovník velmi zdařile zachycuje podobu současné standardní mluvené němčiny, proto je vhodný pro studium a přípravu budoucích učitelů německého jazyka.