Informace o publikaci

Deutsche Phonetik und Phonologie im DaF-Unterricht

Název česky Fonetika a fonologie němčiny ve výuce němčiny jako cizího jazyka
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výuka německého jazyka na základních a středních školách je v současné době zaměřena převážně na oblast gramatiky a na rozšiřování slovní zásoby. Nácviku správné výslovnosti němčiny se prakticky nevěnuje téměř žádná, případně jen minimální pozornost. Studenti německého jazyka se až v 1. ročníku na pedagogické fakultě setkávají se systematickým výkladem o německé výslovnosti a informacemi o výslovnostních chybách českých rodilých mluvčích. Podstatnou součástí výuky je analýza německého textu z fonetického hlediska.