Informace o publikaci

Neue Lehrmaterialien im Phonetik-Unterricht

Název česky Nové učební materiály pro výuku fonetiky
Autoři

KOVÁŘOVÁ Alena

Rok publikování 2015
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Výběr vhodných učebních materiálů je důležitý pro usnadnění výuky a nácviku správné výslovnosti každého cizího jazyka. Texty v běžně používaných učebnicích nejsou na výuku výslovnosti zaměřeny, proto je nezbytné, aby budoucí učitelé němčiny byli schopni svoji výuku takovými materiály doplňovat. Vhodnými materiály jsou především různé krátké texty, které reflektují výslovnostní jevy obtížné pro české žáky.