Informace o publikaci

Mapa času a narativ prostoru: vyjadřovací prostředky časoprostoru

Logo poskytovatele
Autoři

OSMAN Robert

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Příspěvek vychází z tradice geografie času a navazuje na autory, jako jsou Torsten Hägerstrand, Nigel Thrift, Henri Lefebvre, Michail Bachtin nebo Mike Crang, kteří se pokoušejí analyticky uchopit jeden společný časoprostor. Příspěvek se zaměřuje na vyjadřovací prostředky, které k tomu jsou používány. Zatímco prostor je konvenčně vyjadřován grafickými prostředky (mapa, plán, schéma), čas prostředky textuálními (text, promluva, itinerář). Ve snaze o propojení času a prostoru se tak geografové často uchylují k zákresu času a sociologové k popisu prostoru. Zatímco Hägerstrand a jeho nástupci kreslí čas jako cestu prostorem, Barbara Tversky popisuje prostor jako událost či příběh. De Certeau dokonce tvrdí, že naše trajektorie jsou vyjádřitelné buď cestou (tour), nebo mapou (map), tedy buď pouze časově, nebo pouze prostorově. Příspěvek tak předkládá kritickou reflexi temporality, která dominuje v textuálních reprezentacích časoprostoru, a zároveň i prostorovosti, která je základem grafického vyjádření časoprostoru. Upozorňuje na absenci konceptuálního vybavení reflektujícího možnosti jednotlivých vyjadřovacích prostředků. Možnosti textuálních vyjadřovacích prostředků jsou reflektovány prostřednictvím diskurzu, pro reflexy grafických vyjadřovacích prostředků však schází vhodné analytické nástroje. Postupně tak příspěvek diskutuje nejčastější vyjadřovací prostředky časoprostoru, za které jsou pokládány mapa, mentální mapa, zákres trasy, popis trasy či popis prostoru. Jsou promýšleny symetrické kombinace textuálních i grafických vyjadřovacích prostředků s cílem nabídnout časo-prostorovou reprezentaci jediného srostlého časoprostoru. Na závěr příspěvek nabízí "fototrasu", "sémantickou mapu" a "grafickou báseň" jako příklady symetrické reprezentace časoprostoru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info