Informace o publikaci

Petrov

Autoři

NOKKALA MILTOVÁ Radka KROUPA Jiří KONEČNÝ Michal

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kapitola představuje uměleckohistorické památky Petrova formou topografického vyprávění. Věnuje se katedrále sv. Petra a Pavla, dómskému okolí, biskupskému paláci, kapitulnímu děkanství, biskupské konzistoři, kanovnickým domům a Denisovým sadům.