Informace o publikaci

Preimplantační genetická diagnostika chromozomových abnormalit pomocí komparativní genomové hybridizace na oligonukleotidových DNA mikročipech

Logo poskytovatele
Autoři

KUGLÍK Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nemocniční listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova preimplantation genetic diagnosis; DNA microarray; chromosomal aberrations
Popis Preimplantační genetický screening (PGS) je zaměřen na vyšetření aneuploidií chromozomů, což umožňuje zvýšit úspěšnost metod asistované reprodukce ženám vyšších věkových skupin nebo párům s opakovanými neúspěchy v předchozích IVF cyklech. Práce informuje o využití metody array-CGH založené na použití oligonukleotidových DNA mikročipů, které umožňují u lidských embryí s vysokou citlivostí vyšetřit jak aneuploidie chromozomů,tak i malé strukturní chromozomové abnormality typu delecí či duplikací chromozomů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info