Informace o publikaci

Klíč k češtině jako cizímu jazyku

Autoři

REŠKOVÁ Ivana JEŽKOVÁ Martina RYBIČKOVÁ Marta ŠINDELÁŘ Pavel

Druh Uspořádání konference
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Mezinárodní konference Klíč k češtině jako cizímu jazyku se konala v rámci tříletého projektu CZKey – Online Platform for Learning Medical Czech. Hlavním výstupem projektu je webový portál mluvtecesky.net, který vedle výuky obecného českého jazyka podporuje i výuku českého jazyka pro specifické účely se zaměřením na lékařskou tematiku, který byl na konferenci podrobně představen. Jedním z hlavních řečníků konference byl doc. Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. Odborníci na problematiku výuky češtiny jako cizího jazyka se setkali v sekcích Metodika testování a inovace v oboru čeština jako cizí jazyk, Profesní čeština a Čeština z druhé strany. Měli možnost navštívit také workshopy s konkrétními náměty pro výuku. Konference se zúčastnilo 98 odborníků z 5 středoevropských zemí.