Informace o publikaci

Faktory resilience v životech dětí z dětského domova

Autoři

KOBĚRSKÁ Tereza VOJTOVÁ Věra

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Kapitola poskytuje náhled do života pěti dětí vyrůstající v dětském domově prostřednictvím využití narativní analýzy. V rámci výzkumného šetření diplomové práce jsme se zabývali porozuměním životní zkušenosti těchto dětí. V prezentaci výsledků výzkumu se zaměřujeme především na charakteristiku rizikových a protektivních faktorů resilience v životech dětí z dětského domova.