Informace o publikaci

Závěrečná zpráva k vytvoření vědecké platformy pro zapojení ČR do evropské iniciativy k biomonitoringu

Autoři

KLÁNOVÁ Jana ŠEBKOVÁ Kateřina MELYMUK Lisa Emily CODLING Garry Paul

Rok publikování 2015
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Závěrečná zpráva Národního centra pro toxické látky se sídlem v RECETOX na základě smlouvy s MŽP č. 150234 (MU vede smlouvu jako č. SML3103/44/15) ze dne 13.11.2015 o vytvoření vědecké platformy pro zapojení ČR do evropské iniciativy k biomonitoringu. Dokument obsahuje informace o způsobu vytvoření národní vědecké platformy pro zapojení ČR do evropské iniciativy k biomonitoringu, koordinační mechanismus, seznam členů platformy na národní úrovni a zápisy z jednání v roce 2015. Další důležitou složkou zprávy je inventura dostupných národních dat či kapacit k relevantním prioritním látkám a národní strategie zapojení se do Evropské iniciativy a připravovaného projektu. Nepublikovaná výzkumná data - utajený dokument.