Informace o publikaci

Influence of Chemical Precleaning on the Plasma Treatment Eficiency of Aluminum by RF Plasma Pencil

Název česky Vliv chemického předčištění na plazmovou úpravu hliníku RF plazmovou tužkou
Autoři

PRYSIAZHNYI Vadym SLAVÍČEK Pavel MIKMEKOVÁ Eliška KLÍMA Miloš

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Plasma Science and Technology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1009-0630/18/4/17
Obor Fyzika plazmatu a výboje v plynech
Klíčová slova atmospheric pressure plasma; plasma jet; aluminum; surface treatment; surface processing; chemical precleaning
Popis Tato publikace je zaměřena na určení vlivu počáteční chemické předúpravy povrchu před následnou plazmovou aktivací hliníkových povrchů. Výsledky naší studie ukázaly, že stav svrchní povrchové vrstvy v plazmatu modifikovaného hliníku bezprostředně závisí na chemickém předčištění (morfologie povrchu a chemické skupiny). Běžně používané chemické látky (isopropanol, trichlorethylen, roztok hydroxidu sodného v deionizované vodě) byly použity jako činidla pro předčištění. Plazmové úpravy vzorků byly provedeny pomocí radiofrekvenční plazmové tužky, která byla vyvinuta na Masarykově univerzitě. Úpravy povrchu probíhaly za atmosférického tlaku v plynu Ar a směsi Ar+O2. Účinnost povrchové úpravy plazmatem byla určována měřením povrchové energie, která ukazuje na výrazné zvýšení smáčivosti již po 0,3 s ošetření. Efekty čištění povrchu (odstranění uhlovodíků), oxidaci povrchu a aktivaci (tvorba skupin OH) byly měřeny pomocí infračervené spektroskopie. Změny v morfologii povrchu byly měřeny pomocí rastrovací elektronové mikroskopie. Provedená optická měření emisní spektroskopie včetně vypočtených teplot v oblasti plazmatu u povrchu hliníku ukázala, že i vlastnosti plazmatu silně závisí na postupu předčištění vzorků hliníku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info