Informace o publikaci

Kraftdiagnostik bei tschechischen Elite-Tennisspielerinnen

Název česky Diagnostika síly elitních českých tenistek
Autoři

ZHÁNĚL Jiří ČERNOŠEK Miroslav ZVONAŘ Martin PAČES Jiří VODIČKA Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Úvod V současném světovém tenisu je zřejmá tendence ke kondičně náročnému způsobu hry, za nejdůležitější motorické předpoklady jsou považovány rychlost, síla, silová vytrvalost a specifická koordinace. Příspěvek se zabývá analýzou výsledků longitudinálního sledování úrovně síly herní ruky elitních českých tenistek (WTA Ranking 2014, N. 4. a N. 16.). Metodika Cílem výzkumu byla analýza úrovně síly herní ruky dvou elitních českých tenistek ve věku 12 až 19 let (Längsschnittstudie) a komparace jejich výsledků s průměrnou úrovní českých tenistek (n = 176) a s normami japonské populace (Takei). Testování maximální síly (MK) bylo realizováno pomocí izokinetického Handdynamometer Grip-D (Fa. Takei, reliabilita testu r = 0,98), relativní síla (RK) je vypočítána jako poměr maximální síly a tělesné hmotnosti. Výsledky Analýza výsledků longitudinálního sledování maximální síly herní ruky dvou elitních českých tenistek ukázala, že interindividuální diference (posouzená pomocí tzv. kritického rozdílu, jehož hodnota je 2,3 kg) byla ve věku 12 let nevýznamná, ve věku 16 let významná ve prospěch hráčky č. 16, a v 17, 18, 19 letech byla významná ve prospěch hráčky č. 4. Výpočet Relativkraft ukázal nevýznamné rozdíly mezi oběma hráčkami, přestože rozdíly v tělesných rozměrech jsou značné (např. v 19 letech, N. 4: 181 cm/74,8 kg, N.16: 177 cm/62,8 kg). Diskuze Ve srovnání s průměrnou úrovní síly českých tenistek dosahovaly obě hráčky ve věku 12 let nevýznamně nižší úroveň MK. Od 17. let dosahovala hráčka N. 4 nadprůměrnou úroveň MK, hráčka N.16 podprůměrnou úroveň MK. S výjimkou výsledků úrovně MK ve věku 12 let dosahovaly obě hráčky významně lepších výsledků oproti hodnotám japonské populace.
Související projekty: