Informace o publikaci

Cystatiny parazitických hlístic rodu Trichinella a jejich detekce s využitím xMAP technologie

Autoři

ŠKORPÍKOVÁ Lucie KAŠNÝ Martin SLANÝ Michal KRÁLÍK Petr KOUDELA Břetislav GELNAR Milan

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Zástupci rodu Trichinella se řadí do kmene Nematoda, který sdružuje velmi početnou skupinu parazitických hlístic. Jedná se o celosvětově rozšířené organismy infikující trávicí soustavu a buňky příčně pruhovaného svalstva. Napadají široké spektrum hostitelů, mezi kterými jsou zastoupeni savci, ptáci i plazi. Sedm (T1, T2, T3, T4, T5, T6 a T10) z dvanácti známých genotypů je prokázanými zoonózami, které u člověka způsobují závažné a často smrtelné onemocnění nazývané trichinelóza. V průběhu životního cyklu produkují hlístice rodu Trichinella celou řadu funkčních molekul, z nichž je velká část obsažena v exkrečně-sekrečních produktech (E-S produkty). Jedná se o směs látek vylučovaných do vnějšího prostředí, které se podílí na mnoha významných fyziologických procesech při vývoji parazita, ale také na ovlivňování imunitních reakcí hostitele. Mezi proteiny zastoupenými ve vysoké koncentraci v E-S produktech byly identifikovány mimo jiné také cystatiny. Cystatiny jsou reverzibilní inhibitory proteolytických enzymů - cysteinových peptidáz skupiny C1 a C13. Sdružují velkou skupinu evolučně příbuzných inhibitorů, které sdílí určitou sekvenční a strukturální podobnost. Naše práce je zaměřena na charakterizaci “multi cystatin-like domain” (mcd-1) genů a proteinů dvou druhů Trichinella spiralis a T. pseudospiralis. Dosud byly získány kompletní sekvence mcd-1 genů obou modelových organizmů a s využitím expresního systému Escherichia coli byly připraveny rekombinantní analogy MCD-1 proteinů. Dalším cílem práce je využití rMCD-1 molekul při vývoji spolehlivé molekulární metody pro kvantitativní a kvalitativní diagnostiku parazitických hlístic rodu Trichinella. Za tímto účelem bude využita detekční technologie xMAP, která je založena na magnetických mikrosférách a následném vyhodnocení signálu prostřednictvím přístroje MAGPIX.
Související projekty: