Informace o publikaci

OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2016.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Municipality; local communication; public accessibility; general use; care of the owner; ownership obliges.
Popis Životní prostředí v širším slova smyslu zahrnuje také umělé člověkem vytvořené prvky, vý-raznými z nich jsou právě místní komunikace. Právní úprava místních komunikací se úzce dotýká obcí, nejmenších územních samosprávných jednotek disponujících zákonem svěřenými oprávněními a povinnostmi. V tomto příspěvku je pojednáno o roli obce jako vlastníka místní komunikace, výrazněji limitovaného svým veřejnoprávním postavením. Se snahou ozřejmit vysoce relevantní pozici obce jsou analyzovány vybrané právní aspekty tohoto specifického typu vlastnictví.
Související projekty: