Informace o publikaci

Plán odpadového hospodářství obce.

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z mezinárodní konference Cofola 2016, vyd.: Masarykova univerzita, Právnická fakulta 2016.
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www https://www.law.muni.cz/sborniky/cofola/2016/cofola2016.pdf.
Obor Právní vědy
Klíčová slova Waste management plan of municipality; local government unit; conceptual tool; assessment of impacts on environment; public; expertise of municipal facilities.
Popis Moderní odpadové hospodářství je aktivitou bezprostředně související s ochranou životního prostředí. Jeden z dílčích typů regulace zdrojů znečišťování na území obce představují plány odpadového hospodářství, jejichž účelem je vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi. Splňují však dnešní plány odpadového hospodářství obcí svoji environmentální roli? Nejedná se pouze o zmapování problémů, ale o skutečné nalézání koncepčních řešení? Příspěvek analyzuje současnou právní úpravu tohoto institutu, poukazuje na její nedostatky, dílem realizaci v praxi a snaží se navrhnout možná řešení.
Související projekty: