Informace o publikaci

Modern Trends in Environmental Economics

Autoři

PAŘIL Vilém

Rok publikování 2016
Druh Popularizační texty
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Modul Ekologická stopa (Ecological Footprint) - v rámci modulu byl realizován workshop s tématem ekologické stopy. Součástí byla prezentace poznatků získaných a navázaných na aktivní účast na konferenci ICEES 2015, rozbor účelu, typů, metodiky výpočtu i interpretace ekologické stopy. Ve druhé části ve skupinách po dvou studentech zpracovávali výpočet ekologické stopy fiktivní obce. V rámci přípravy na realizaci workshopu proběhla příprava prakticky zaměřených pracovních manuálů (sešitů) pro výpočet ekologické stopy, které jsou budou i pro následující ročníky. Aktivity navazovaly na exkurzi ÚSES. Modul Urban Planning in Practice - Realizace workshopu formou skupinové hry na fiktivní obec, která řeší konkrétní kauzu spojenou s územním plánováním a procesem EIA/SEA - odborní lektoři z organizace Frank Bold Society (Mgr. Donika Zůbková a Mgr. Eva Pavlorková) zabývající se řešením právních případů týkajících se správních a procesních pochybení v oblasti územního plánování, implementace a realizace EIA/SEA. Workshopu se zúčastnili i zájemci z 2. ročníku zapsaní do předmětu BPR_PROP Prostorové plánování v ČR a EU. Modul Best Practices - V tomto modulu byl realizován workshop s hlavním lektorem a spolupracujícím odborníkem Ing. Stanislavem Kutáčkem, Ph.D., který je předsedou představenstva družstva Autonapůl (první český carsharing). Kromě environmentálních aspektů tohoto podnikání byly diskutovány zkušenosti z formálních struktur podnikání i alternativy ve způsobu financování. Na základě workshopu studenti během následujícího týdne ve skupinách zpracovávali pro svoji podnikatelskou ideu (s důrazem na aspekty udržitelnosti a environmentální šetrnosti) vlastní podnikatelský plán. Čtyři nejúspěšnější studenti (v rámci semestrálních projektových aktivit) byly na závěr odměněni motivačním stipendiem ve výši 1500 Kč s pozvánkou účastnit se a následně participovat na aktivitách a workshopech realizovaných na Institutu veřejné správy v rámci aktivity zapojování studentů CitiLab.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info