Informace o publikaci

Způsob vyhledání vhodného hotelu prostřednictvím aplikace "Where to stay in Prague"

Autoři

MIKLOŠ Josef LESÁK Marek LUX Jaroslav RŮŽIČKA Lukáš KREČMER Tomáš MALÝ Ondřej MALÝ Martin KAMENICKÝ Jan STANĚK Karel FRIEDMANNOVÁ Lucie

Rok publikování 2015
Druh Poloprovoz, technologie, odrůda, plemeno
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Ověření bylo provedeno prostřednictvím aplikace pro vyhledání vhodného hotelu, která uplatňuje nově vytvořenou technologii do oblasti cestovního ruchu. Podstatou testované technologie je zvýšení přínosu GIS v procesech rozhodování na základě vizuálního dotazovacího mechanismu pro geodatabázové systémy, který představuje nový, doposud nepoužívaný způsob vyhledávání objektů uložených v geodatabázi. Využitím této technologie v aplikaci pro vyhledání vhodného hotelu dojde ke kvalitativně jinému způsobu nalezení vhodného hotelu, který zohledňuje prostorové charakteristiky umístění hotelu. Jedinečnost této technologie spočívá v modifikaci uživatelské interakce při zadávání požadovaných parametrů a v následné transformaci formulovaného požadavku na standardní dotazovací jazyk pro relační databáze.
Související projekty: