Informace o publikaci

PŘEHLED WOLFRAMITOVÉ MINERALIZACE VÁZANÉ NA CENTRÁLNÍ MOLDANUBICKÝ PLUTON A NA ORTORULOVÁ TĚLESA V MOLDANUBIKU

Autoři

LOSERTOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mus. Moraviae, Sci. geol.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova wolframite; scheelite; tungsten; orthogneiss; metamorphosed greisen; Moldanubian Zone; Central Moldanubian pluton
Popis Oblast centrálního moldanubického plutonu je nositelem Sn-W mineralizace, která je vázána jak na intruzívní horniny vlastního plutonu, tak na horniny v jeho exokontaktu. V minulosti byly významnější lokality předmětem geologického průzkumu, příp. byly přehledně stručně popsány mineralogicky. Ponechávajíce stranou wolframovou (scheelitovou) mineralizaci ve vápenato-silikátových horninách, všechny výskyty wolframitu (± scheelit, kasiterit, sulfidy) jsou vázány na greisenizované zóny a křemenné žíly v granitech variského stáří nebo leží při jejich kontaktech s okolními migmatity nebo na greisenizované ortoruly různého (prevariského) stáří v okolním moldanubiku. V současnosti jsou wolframitové mineralizace předmětem mineralogického výzkumu a dosud probíhá studium geneze a stáří wolframitových mineralizací. Z dosavadních výzkumů vyplynulo, že na všech doposud popsaných lokalitách odpovídá chemické složení wolframitu ferberitu, s nižším či vyšším obsahem hübneritové složky. Otázky klade i komplikovanější genetický vztah wolframitu a scheelitu a jejich spojitost k asociujícím minerálům (ryzí bizmut, apatit, muskovit, turmalíny, granát, gahnit apod.). Zajímavý je objev wolframitu (ferberitu) s podílem Mg-složky (huanzalait). Z distribuce wolframitového zrudnění vyplynul také relativně úzký prostorový vztah ke kyzovým polymetalickým mineralizacím této oblasti. Zaznamenány byly i dříve neznámé výskyty akcesorických minerálů s Bi, Te, Mo a různých vzácných supergenních produktů v asociacích alterovaných wolframitů (waylandit, petitjeanit, russelit). Cín (kasiterit, stannin) je znám, na rozdíl od wolframu, z místních kyzových polymetalických výskytů (NĚMEC 1964), naopak v primárních asociacích s wolframitem až na výjimky (Ovesná Lhota u Světlé nad Sázavou) chybí. V blízkém okolí wolframitových křemenných žil a (meta)greisenů jsou známy pouze kasiteritové akumulace v rozsypech např. na Pekelném vrchu u Jihlavy, Cetorazi u Pacova a Deštné u Jindřichova Hradce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info