Informace o publikaci

Polymorfizmy v génoch pre purinergný receptor a osteoprotegerin vo vzťahu k externej apikálnej resorpcii koreňa u pacientov po ortodontickej liečbě

Logo poskytovatele
Název česky Polymorfizmy v genech pro purinergní receptor a osteoprotegerin ve vztahu k externí apikální resorpci kořene po ortodontické léčbě
Autoři

VRANKOVÁ Zuzana SIROTKOVÁ Martina BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra ČERNOCHOVÁ Pavlína KAŠTOVSKÝ Jakub IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Přestože v české populaci nebyl efekt jednotlivých SNPs v souvislosti s EARR potvrzen, analýza alelových nebo genotypových kombinací dvou variant v genu pro P2RX7 naznačuje,že variabilita v tomto genu, stejně jako délka léčby, by mohly být významnými faktory přispívajícími ke vzniku post-ortodontické EARR.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info