Informace o publikaci

Primární motorická kůra je aktivována během nemotorické kognitivní úlohy: kazuistika pacienta vyšetřeného intracerebrálními elektrodami

Autoři

KUKLETA Miloslav DAMBORSKÁ Alena ROMAN Robert REKTOR Ivan BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Adaptivní interakce s vnějším prostředím vyžaduje účinné propojení mezi poznávacími a výkonnými schopnostmi jedince. Primární motorický kůra, která řídí míšní motorický systém a která se podílí na zpracování kognitivních informací souvisejících s motorickými funkcemi, se zdá být vhodnou strukturou pro spojení procesu poznávání s vlastní motorickou akcí. Otázkou zůstává, zda by primární motorický kortex mohl být zapojen i v situacích, kdy jedinec žádnou volní motorickou aktivitu neprovádí a ani si ji nepředstavuje. Metody: Byla analyzována EEG data jednoho epileptického pacienta (muž, 19 let) získaná během kognitivního tzv. oddball úkolu. V tomto úkolu pacient reagoval stiskem tlačítka na zrakový podnět (terčový podnět) opakovaně náhodně prezentovaný ve sledu tvarově odlišných jiných zrakových podnětů (neterčové podněty), kterých si pacient neměl všímat a nereagoval na ně žádným pohybem. Elektroencefalografický záznam byl získán z vícekontaktních hloubkových elektrod, které byly výhradně za diagnostickým účelem zavedeny do primárního motorického kortexu a několika prefrontálních oblastí pacienta zařazeného do epileptochirurgického programu. Výsledky: Hlavním výsledkem je nález evokované odpovědi (evokovaný potenciál) po prezentaci neterčových podnětů se zřetelnou pozdní komponentou identifikovatelnou ve všech vyšetřených frontálních oblastech, včetně tří oblastí v primárním motorickém kortexu. Tato pozdní komponenta evokovaného potenciálu byla časově synchronní ve všech třech precentrálních a většině prefrontálních oblastech. Závěr: Nález je interpretován jako přímý doklad funkčního zapojení primární motorické kůry do kognitivní aktivity nesouvisející s motorickými funkcemi. Naše výsledky přispívají k lepšímu pochopení neurálních mechanismů poznávacích schopností člověka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info