Informace o publikaci

Polyploidy in a ‘living fossil’ Ginkgo biloba

Logo poskytovatele
Název česky Polyploidie u živoucí fosílie Ginkgo biloba
Autoři

ŠMARDA Petr VESELÝ Pavel ŠMERDA Jakub BUREŠ Petr KNÁPEK Ondřej CHYTRÁ Magdaléna

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj New Phytologist
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www link na clanek na strankach nakladatele
Doi http://dx.doi.org/10.1111/nph.14062
Obor Botanika
Klíčová slova gymnosperms; polyploidy; stomata
Popis Živoucí fosílie Ginkgo biloba L. (jinan dvoulaločný) je jediným zástupcem oddělení Ginkgophyta, primitivní linie nahosemenných rostlin, které tvořily významnou složku lesních ekosystémů na Zemi od druhohor do starších a středních třetihor. Jinan a jeho fylogeneticky příbuzná linie cykasů (Cycadophyta) jedněmi ze dvou linií vyšších rostlin, u nichž polyploidie (celogenomová duplikace rozšířená u většiny linií terestrických rostlin) nebyla dosud zjištěna. Překvapivě se podařilo detekovat polyploidního jedince v potomstvu diploidních rostlin během kultivačních experimentů spojených s detekcí velikosti genomu. Tento mladý polyploidní stromek (pohlaví zatím nebylo detekováno) pochází z kolekce potomstva tří ze stromů v botanické zahradě Masarykovy univerzity v Brně. Jeho velikost genomu (2C = 37.4 0.2 Gbp) je zhruba dvakrát větší než u diploidního Ginkgo biloba (2C = 18.4 0.1 Gbp, průmě ze tří potenciálně mateřských stromů), což naznačuje, že jde o tetraploida. Ve srovnání s diploidními rodičovskými rostlinami a stejně starými mladými stromky vykazují listy tohoto polyploidního jedince dřípené okraje a zvětšené průduchy: 60 ± 6 µm vs. 39 ± 5 µm u stejně starých mladých stromů, resp. 34 ± 6 µm u potenciálně rodičovských stromů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info