Informace o publikaci

Složení minerálů ze skupiny vesuvianu z vybraných lokalit kontaktních skarnů Českého masívu

Logo poskytovatele
Autoři

MALÝ Jakub

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Tato diplomová práce se zabývá studiem chemického složení vesuvianu ze skarnů na vybraných lokalitách Českého masívu a jejich minerálními asociacemi. Byly studovány vzorky vesuvianu ze Žulové, Vápenné, Bludova, Nedvědice a Moravských Bránic s použitím elektronové mikroanalýzy (EMPA) pro zjištění hlavních a vedlejších prvků, a laser-ablační hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (LA-ICP-MS) pro stanovení Li, Be, B, stopových prvků a REE. Vesuviany ze Žulové a Vápenné jsou velmi podobné chemickým složením a vyznačují se vysokým poměrem Fe/Mg, zvýšeným obsahem Na, Mn a vysokými obsahy F, Be, Zn a Bi. Složením se primárnímu vesuvianu ze Žulové podobá také vesuvian z Bludova, který ale má mírně nižší poměr Fe/Mg a nižší obsah F a Li, Be. Na lokalitě Žulová byla ve vesuvianu zjištěna zonálnost, která se projevuje změnou chemismu od jádra k okraji krystalu. Směrem do jádra mírně narůstá koncentrace Fe, Be, B, Zn a Sn a naopak klesají koncentrace Al, Mg, a F. Ve stejném vzorku se vyskytuje také sekundární vesuvian, který se od primárního liší velmi malým obsahem Li, Be, Na, Mn, mírně nižším Zn, a výrazně nižším Ti a Bi; oproti tomu mírně roste obsah B a několikanásobně roste koncentrace Mg, Sn, La a Ce. Dva studované vzorky vesuvianu pocházející z Nedvědice jsou více hořečnaté. Oba vesuviany jsou charakteristické vysokým obsahem As. Vzorek Nedvědice1 je unikátní vyšším obsahem Na, Mn, Ti a F a velmi vysokým obsahem Li, Sn, Sb a Bi; vzorek Nedvědice2 je unikátní tím, že je nejbohatší Mg a nejchudší Fe, má velmi vysoký obsah B a extrémně nízký obsah Bi, který je jinak velmi vysoký ve všech ostatních studovaných vzorcích. Sekundární vesuvian v obou vzorcích je charakteristický nižším poměrem Fe/Mg (oproti primárnímu). Sekundární vesuvian vzorku Nedvědice1 má výrazně nižší obsahy Al, F, Zn, As, mírně klesá Fe, Na, Mn, Bi a narůstá obsah Mg, La a výrazně pak Ti. Sekundární vesuvian ve vzorku Nedvědice2 se od primárního vesuvianu liší vyšším obsahem B, Zn a výrazným nárůstem As. Vesuvian z Moravských Bránic má vyšší obsahy Li, Na, Mn a je velmi bohatý Ti. Zdejší vesuvian je především anomálně bohatý vzácnými zeminami (La a Ce).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info