Informace o publikaci

Vznik pracovních soudů v meziválečném Československu

Autoři

VOJÁČEK Ladislav

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právněhistorické studie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Repozitář MU
Obor Právní vědy
Klíčová slova First Czechoslovak Republic; Labour Law; judiciary; Labour Courts
Přiložené soubory
Popis Článek je věnován problematice pracovního soudnictví v meziválečném Československu. Právní úprava této oblasti byla tradičně velmi roztříštěná. Po vzniku republiky roztříštěnost ještě prohloubil právní dualismus spolu s vydáním řady nových pracovněprávních předpisů. Pracovněprávní spory v důsledku toho řešily velmi rozmanité instituce: obecné soudy, živnostenské soudy, různé správní orgány nebo rozhodčí soudy či komise. Mezi orgány specializovanými na rozhodování pracovních sporů zaujímaly nejdůležitější místo živnostenské soudy. Hned po vzniku republiky odborové orgány i jiné instituce žádaly rozšíření podstatné působnosti živnostenských soudů. Měly působit i na Slovensku a Podkarpatské Rusi, kde je do té doby neznali, měla se rozšířit jejich síť a měly řešit všechny pracovněprávní spory. Autor v článku upozornil na inspirační zdroje nové úpravy. Sledoval složitou cestu hledání kompromisu, které nakonec až na začátku třicátých let vyústilo v přijetí tolik potřebného zákona, a hledal příčiny vzniklých obtíží. Opíral se při tom především o archívní zdroje a materiály z jednání Senátu a Poslanecké sněmovny Národního shromáždění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info