Informace o publikaci

Inhibitory serinových peptidáz (SERPINY) parazitického organismu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea)

Autoři

ROUDNICKÝ Pavel VOREL Jiří ILGOVÁ Jana MIKEŠ Libor JEDLIČKOVÁ Lucie DVOŘÁK Jan GELNAR Milan KAŠNÝ Martin

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Eudiplozoon nipponicum patří mezi ploché červy, třídy Monogenea, čeledi Diplozoidae. Je to vejcorodý, hematofágní ektoparazit kapra obecného (Cyprinus carpio), žijící na žábrech a dorůstající délky až jednoho centimetru. Při silnějších nákazách se stává významným patogenem kapřích chovů. Proteolytické enzymy (peptidázy) jsou funkční molekuly, které katalyzují štěpení peptidických vazeb proteinů. Dle mechanismu jejich účinku jsou rozděleny do několika skupin (např. cysteinové, serinové, aspartické, metallo- peptidázy). Serinové peptidázy jsou známy jako klíčové složky mnoha fyziologických procesů vyšších organismů, jako například aktivace kaskády komplementu, srážení krve, fibrinolýzy, vyvolání zánětu a programované buněčné smrti. Paraziti využívají serinové peptidázy jednak v průběhu invaze a migrace hostitelskou tkání, ale také například při trávení. Pro každý žijící organismus je nezbytné aktivitu peptidáz regulovat, čehož může být dosaženo pomocí inhibitorů, jako jsou serpiny – inhibitory serinových peptidáz. V transkriptomech a genomech mnoha druhů helmintů můžeme najít vysoký počet genů, kódujících serpiny. V celé skupině Monogenea doposud žádné serpiny charakterizovány nebyly (ani jiné inhibitory). Nicméně v transkriptomických datech, získaných z našeho experimentálního organismu E. nipponicum, jsme identifikovali hned několik sekvencí, odpovídajících serpinům. Předběžné výsledky našich experimentů s rekombinantními molekulami serpinů naznačují, že jejich funkce by mohla být podobná, jako u jiných hematofágních červů. To znamená, že eudiplozoon s pomocí těchto molekul pravděpodobně dokáže předejít zánětu, aktivaci komplementu a srážení krve.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info