Informace o publikaci

Osteologická analýza únětického sídliště z lokality Pasohlávky - poloostrov

Autoři

JURKOVIČOVÁ Lenka ŠMÍDOVÁ Radka SÁZELOVÁ Sandra KOMORÓCZY Balázs

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis České společnosti antropologické
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Bronze Age; Únětice culture; anthropological analysis; archaeozoological analysis
Popis Osteologická analýza lidských a zvířecích kosterních pozůstatků z polykulturní lokality Pasohlávky-poloostrov byla zaměřena na nálezy datované do únětické kultury (2300-1700 BC). Cílem antropologické analýzy bylo odhadnout pohlaví, věk a výšku postavy s využitím široké škály standardních morfoskopických a morfometrických metod, dále popsat patologické projevy a anatomické variety. Celkem bylo analyzováno deset jedinců, z toho byli čtyři muži, tři ženy a tři nedospělí jedinci. Cílem archeozoologické analýzy bylo taxonomicky a anatomicky určit zvířecí kosterní pozůstatky, stanovit jejich věk pomocí standardních archeozoologických metod, dále popsat patologické změny, anatomické variety a humánní i non-humánní tafonomické jevy. Závěrem byly analyzovány způsoby exploatace těl domestikovaných zvířat (typických pro pozdní dobu bronzovou) lidmi žijícími na této lokalitě a lze říci, že jsou analogické situacím na dalších únětických sídlištích jižní Moravy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info