Informace o publikaci

Studium sorpce iontů na π-systém v solventu za působení elektrického pole metodami kvantové chemie

Název česky Studium sorpce iontů na ?-systém v solventu za působení elektrického pole metodami kvantové chemie
Autoři

NOVÁK Martin FOROUTANNEJAD Cina MAREK Radek

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Cílem této studie je popis interakcí mezi aromatickým systémem a monovalentními ionty za působení elektrického pole za přítomnosti implicitního solventu. Bylo zjištěno, že některé ionty podstupují dvoukrokovou asociaci či disociaci z povrchu, což bylo následně potvrzeno zahrnutím šesti explicitních molekul vody. Analýza vertikálních excitačních elektronických stavů v souladu s delokalizačním indexem Kvantové teorie atomů v molekulách (QTAIM) ukazuje na odlišnou míru klasické a kvantové stabilizace vazeb aniont-? vs. kationt-?.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info