Informace o publikaci

Immobilized β-secretase on magnetic microparticles, a promising alternative for kinetic and inhibition assays

Logo poskytovatele
Název česky ß-sekretasa imobilizovaná na magnetické mikročástice, slibná alternativa pro kinetické a inhibiční studie
Autoři

SCHEJBAL Jan ŠEFRANÁ Šárka GLATZ Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Imobilizace enzymů na pevné nosiče je zavedenou strategií poskytující řadu výhod. V naší práci jsme použili magnetické mikročástice pro imobilizaci klinicky významné proteasy, ß sekretasy (BACE), která hraje klíčovou roli při vzniku a rozvoji Alzheimerovy Choroby (AD). Léčba ALzheimerovy choroby je dnes považována za jednu ze zásadních výzev, které musí moderní společnost čelit, proto akademická obec i farmaceutické firmy vyvíjí obrovské úsilí ve snaze nalézt vhodné inhibitory BACE, což současně vytváří poptávku po citlivých a levných metodách s vysokou vzorkovací kapacitou. V současnosti jsou pro studium kinetiky a inhibice BACE používány v podstatě výlučně metody založené na technikách využívajících Försterova resonančního přenosu energie. Tyto metody poskytují vysokou citlivost i vzorkovací kapacitu avšak trpí řadou podstatných nedostatků. Kapilární elektroforéza v kombinaci s hmotnostně spektrometrickou detekcí (CE-MS) je excelentní alternativou díky kombinaci skvělých vlastností jak hmotnostní spektrometrie, která umožňuje použití neznačených substrátu při zachování vysoké citlivosti, tak kapilární elektroforézy, který vyžaduje miniaturní objemy vzorků a krátký čas analýzy. Proto byla v naší práci použita CE-MS pro stanovení aktivity BACE.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info