Informace o publikaci

Paraneoplastické neurologické syndromy u gynekologických malignit

Autoři

JANZOVÁ L. MINÁŘ Luboš PRAKSOVÁ Petra FROLA Lukáš VENTRUBA Pavel

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-gynekologie/2016-3-13/paraneoplasticke-neurologicke-syndromy-u-gynekologickych-malignit-59619
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova paraneoplastic neurological syndrome; malignant germinal ovarian tumor; anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis (anti-NMDAR encephalitis)
Popis Cíl studie: Prezentace život ohrožujícího paraneoplastickéhosyndromu s dominantní neurologickou symptomatologií u germinální ovariální malignity. Typ studie: Literární přehled s kazuistikou. Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno. Metodika: Přehledový článek rámcově seznamuje s problematikou paraneoplastických syndromů. V konkrétní kazuistice se zaměřuje na paraneoplastické neurologické projevy u maligního germinálního tumoru ovaria. Popisuje etiopatogenezi, rozsah klinických projevů, možnosti diagnostiky a terapii s uvedením ilustrativní kazuistiky. Závěr: Paraneoplastická symptomatologie je sice vzácnou, ale velice důležitou složkou klinického obrazu zhoubných nádorových onemocnění. V řadě případů předchází projevy paraneoplastického neurologického syndrome (PNNS) diagnózu vlastního tumoru a jeho znalost může být zásadní z hlediska včasné diagnózy onkologického onemocnění, což významně ovlivňuje prognózu pacientek. Některé PNNS jsou asociovány s určitými typy tumorů. Nezbytná je zde nutnost mezioborové spolupráce v rámci časné diagnostiky tumoru. Při stanovení diagnózy malignity je zcela zásadní léčba primárního onkologického onemocnění. S efektivní protinádorovou léčbou pozorujeme adekvátní regresi paraneoplastických projevů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info