Informace o publikaci

Způsob absolutní kvantifikace exprese miRNA, zejména miR-34a a/nebo miR-150, a jeho použití v diagnostice a prognostice B-buněčných malignit

Autoři

MRÁZ Marek ČERNÁ Kateřina POSPÍŠILOVÁ Šárka MAYER Jiří

Rok publikování 2016
Druh Patent
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Vydavatel Úřad průmyslového vlastnictví
Stát vydání Česká republika
Číslo patentu 306080
www https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10098590&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=
Popis Předkládané řešení poskytuje způsob absolutní kvantifikace exprese mmiRNA, s výhodou vybrané z miR-34a a/nebo miR-150, kdy se v biologickém vzorku odebraném z těla pacienta stanoví exprese miRNA, s výhodou vybrané z miR-34a a/nebo miR-150, spolu s expresí endogenní kontroly, kterou je malá jadérková RNA či stabilně exprimovaná miRNA, a zároveň se stanoví exprese syntetických standardů miRNA, s výhodou vybrané z miR-34a a/nebo miR-150, a endogenní kontroly o známých počtech molekul. Řešení dále poskytuje použití tohoto způsobu kvantifikace v in vitro diagnostice B-buněčných malignit, prognostice B-buněčných malignit a predikci léčebné odpovědi pacientů s B-buněčnými malignitami, zejména CLL, identifikaci abnormalit TP53.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info