Informace o publikaci

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka

Autoři

ARTIMOVÁ Jozefa POŘÍZKOVÁ Kateřina ŠVANDA Libor DÁVIDOVÁ Eva

Rok publikování 2016
Druh Učebnice
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Přiložené soubory
Popis Cvičebnice je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asistentka, jimž má na začátku studia představit řecko-latinskou lékařskou terminologii včetně základních gramatických pravidel. Ty jsou blíže vyloženy v samostatné gramatické příručce, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části cvičebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit časté gramatické jevy a pomoci jim osvojit si specializovanou slovní zásobu.