Informace o publikaci

Die interkulturelle Prägung von Textsorten und die Konsequenzen für den Fremdsprachenunterricht

Název česky Interkuluralita textových druhů a dopady na výuku cizích jazyků
Autoři

KÁŇA Tomáš SORGER Brigitte

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Implementácia Spoločného Európskeho Referenčného rámca pre jazykové znalosti do výučby priniesol požiadavky na kompetencie, ktoré novo vychádzajú predovšetkým z autentických textov. Predmetom tohto príspevku sú problémy, ktoré môžu vzniknúť pri porozumení alebo prekladaní niektorých textov, predovšetkým tých, v ktorých sa (explicitne alebo implicitne) odrážajú špecifiká danej kultúry. Autori analyzujú dva druhy textov (textémy): jedálny lístok a vysvedčenie (najmä z ročníkov povinnej školskej dochádzky) v slovenčine, češtine, nemčine a angličtine. Na konkrétnych príkladoch makro- aj mikrokštruktúrnych elementov prezentujú, aké úskalia tieto texty obsahujú, hoci ich vonkajšia štruktúra je relatívne pevno stanovená. Výsledkom štúdie je zistenie, že rozdiele nie sú marginálne a sú markantné nie len medzi jednotlivými jazykmi, no aj v rámci pluricentrických jazykov. (Hlbšia pozornosť je venovaná iba pluricentričnosti nemčiny.) Tieto zistenia rezultujú v základný apel modernej výuky: uvedomelé zapojenie interkulturného aspektu učenia a jeho podporu vo výučbe cudzích jazykov.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info