Informace o publikaci

Analýza výskytu možných mozečkových dysfunkcí u hypermobilních závodnic v moderní gymnastice, projevující se lehkou poruchou koordinace

Autoři

KAPOUNKOVÁ Kateřina STRUHÁR Ivan KOPŘIVOVÁ Jitka

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Sportiva
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/Studia-sportiva-2016-10-1-pdf.pdf
Obor Sport a aktivity volného času
Klíčová slova hypermobility; light cerebellar dysfunctions; goniometric examination; romberg pose; tax; diadochokinesis
Přiložené soubory
Popis Cílem studie bylo získat informace o výskytu hypermobility a příznaků lehké mozečkové dysfunkce u závodnic moderní gymnastiky a prokázat jejich spojitost. Výzkumný soubor tvořilo 78 dívek z oddílů moderní gymnastiky České republiky, průměrného věku 12,81 ± 2,47 let. K diagnostice hypermobility byla použita metoda měření kloubního rozsahu pomocí goniometru. Byl měřen rozsah pohybu v kyčelním kloubu a Jandovy zkoušky. K diagnostice lehké mozečkové dysfunkce byly použity orientační mozečkové zkoušky. A to zkouška taxe, zaměřená na správné cílení pohybů, zkouška diadochokinézy, odhalující neschopnost provádět alternující (střídavé) pohyby a zkouška stability stoje pomocí Rombergova stoje při otevřených očích na balanční plošině. Výsledky goniometrického měření prokázaly výraznou flexibilitu probandů. Jednalo se především o flexi v oblasti kyčelních kloubu (u pravého kyčelního kloubu 161,09° ± 14,78 a u levé dolní končetiny 158,54° ± 14,05). Při zjišťování mozečkových příznaků během zkoušky taxe na horních i dolních končetinách nebyla zjištěna patologie, naopak ale dysdiadochokinéza se objevila u 7 probandů. Výsledky Rombergova stoje na balanční plošině byly mírně nad normu (srovnáváno s běžnou populací), nicméně u 7 osob s prokázanou dysdiadochokinézou se naměřené výsledky dostaly pod hodnoty běžné populace. U vyšetřovaných osob, u kterých byla zaznamenána jak dysdiadochokinéza, tak i horší výsledky v Rombergově postoji na balanční plošině, se objevily ve všech případech známky hypermobility ověřené goniometricky i Jandovými zkouškami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info