Informace o publikaci

Všichni moji blízcí: Hierarchie citové vazby a emoce v adolescenci - pilotní studie

Logo poskytovatele
Autoři

HORSKÁ Eliška PIVODOVÁ Lenka UMEMURA Tomotaka LACINOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek vychází z výsledků práce na projektu “Vývoj vztahů v adolescenci: Využití perspektivy citové vazby, dynamicko-systémového přístupu a metody časových řad“, jehož záměrem je prozkoumat, jak se mění a vzájemně ovlivňují vztahy v období rané až pozdní adolescence. Cílem projektu je ověřit a rozšířit poznatky ohledně vývoje hierarchie citové vazby v období adolescence. V českém prostředí se tedy jedná o ojedinělý výzkumný projekt. V rámci příspěvku budou prezentovány předběžné výsledky jedné z pilotáží, které se účastnilo 97 adolescentů ve věku od 11 do 15 let, kteří navštěvují víceleté gymnázium. Cílem pilotního výzkumu bylo ověření psychometrických vlastností a použitelnosti následujících metod: Important People Interview (Rosenthal & Kobak, 2010) zjišťujícího hierarchii citové vazby a The Positive Affect and Negative Affect Schedule - Child Form (Laurent & Catanzaro, 1999), který slouží ke zjištění emočního rozpoložení respondentů během posledních týdnů. Prezentovány budou základní deskriptivní statistiky a základní údaje o podobě hierarchie citové vazby v období rané až střední adolescence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info