Informace o publikaci

Naučné stezky: zpracování a hodnocení nepřímých interpretačních programů

Autoři

MEDEK Michal ČINČERA Jan GREGOROVÁ Jana POŘÍZOVÁ Kateřina LISKOVÁ Martina

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Publikace se zaměřuje na v České republice nejrozšířenější formu interpretace přírodního a kulturního dědictví, tj. naučné stezky. V první části vsazuje naučné stezky do kontextu teorie a metodiky environmentální interpretace. Diskutuje vývoj interpretace i v současné době hlavní doporučované zásady pro zpracovávání interpretačních programů. Podrobně se zaměřuje na metodické zásady zpracovávání naučných stezek jako typu nepřímé interpretace. Ve druhé části diskutuje jednotlivé oblasti evaluačního výzkumu nepřímých interpretačních programů. Na základě analýzy publikovaných evaluač-ních studií ukazuje na stávající metodologické problémy i na význam, který evaluace interpretačních programů může mít pro vytváření nových návrhů. Třetí část prezentuje výsledky původních výzkumů naučných stezek na území České republiky. Na konkrétních příkladech opět upozorňuje na metodologické problémy spojené s jejich evaluací a na silné i slabé stránky hodnocených programů. V závěrečné části pak shrnuje výsledky prezentovaných šetření a navrhuje opatření ke zkvalitnění nepřímé interpretace i její evaluace do budoucna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info