Informace o publikaci

Detection and analysis of morphotectonic features utilizing satellite remote sensing and GIS: an example in SW Jordan

Autoři

RADAIDEH Omar Mohammad Ahmad GRASSEMANN Bernhard MELICHAR Rostislav MOSAR Jon

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geomorphology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X16308911
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.09.033
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova Remonte senzing; Dead Sea; Dendritic; Hill-shade; ASTER-GDEM; Landsat 8; SW Jordan; Trellis.
Popis Tato studie zkoumá dominantní orientace morfologických prvků a vztah mezi nimi a prostorovou orientací tektonických struktur v jz. Jordánsku. Pro automatickou analýzu lineamentů byly použity výstupy z Landsatu 8 a stínované obrazy v 30m rozlišení. Pro automatickou identifikaci a extrahování drenážní sítě byl užit ASTER-GDEM. Morfologické prvky byly analyzovány pomocí azimutální frekvence a distribuce hustoty délky. Povrchové tektonické prvky byly hodnoceny pomocí podélných profilů mnoha k západu tekoucích potoků. Tyto profily byly situovány přímo přes severojižní poruchu v rámci nápadného topografického přechodu mezi mírnou vrchovinou a hluboce rozbrázděným pohořím na východní straně zlomové zóny Mrtvého moře. Toky se v této oblasti výrazně liší a ukazují četné anomálie podél svých profilů v místech, kde protínají poruchy a lineamenty. Bylo identifikováno pět typů odvodňovacích systémů: dendritický, paralelní, pravoúhlý, mřížový, a modifikovaný dendriticko-mřížový. Interpretace a analýza lineamentů ukazuje na přítomnost čtyř hlavních populací lineamentů, a to ve směrech V-Z, S-J, SV-JZ a SZ-JV. Analýza azimutální distribuce obou měřených struktur a vodních toků ukázala na podobné trendy, s výjimkou několika málo rozdílů v převládajících směrech. Podobnost v orientaci lineamentů, vodních toků a podpovrchových tektonických směrů upozorňuje na stupeň kontroly podkladové stavby na povrchové geomorfologické rysy. Poruchy a lineamenty slouží jako přednostní koridor pro povrchové tekoucí vody. Extrahované lineamenty byly rozděleny do pěti populací založených hlavně na stáří hornin ve studovaném území, aby bylo možno získat informace o časovém vývoji jednotlivých směrů lineamentů na základě geologického datování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info