Informace o publikaci

Zapojení rodičů do přípravy dětí prvních tříd ZŠ do čtení

Autoři

SEDLÁČKOVÁ Jana

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je věnován představení prvních dat z výzkumu zaměřeného na zapojení rodičů do domácích příprav do čtení s jejich dětmi prvních tříd. Konkrétně se pak zaměřuje na to, jak matky pomáhají svým dětem v prvních třídách ZŠ naučit se číst. Byla využita data z dlouhodobé, celoroční studie, a to hloubkové polostrukturované rozhovory s celkem 10 matkami a jejich dětmi. Dále je v plánu rovněž analýza několika audionahrávek domácích příprav do čtení od každého páru matka - dítě. Přístupy matek k domácím přípravám procházejí v průběhu 1. třídy ZŠ vývojem, který začíná momentem uvědomění, jak je čtení pro děti pozvolně a někdy složitě osvojovanou dovedností. Dále se pak rozvíjí s ohledem na rodinné zdroje, které mají matky v danou chvíli k dispozici: jejich čtenářské aspirace vzhledem k dítěti, zkušenosti s problémy a pokroky dítěte, informace od učitelky a kamarádek a také vlastní zkušenosti s pedagogickým procesem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info