Informace o publikaci

Rozpočty České republiky a Evropské unie 2013

Autoři

PALETA Tomáš JANDOVÁ Monika REŠLOVÁ Kateřina ZAPLETALOVÁ Renata

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Předkládaná výzkumná zpráva analyzuje skladbu veřejných rozpočtů (především rozpočet státní) a rozpočet Evropské unie a ukazuje, jak jsou finance v rámci českého i unijního rozpočtu přerozdělovány, jaká je role daní a jaký je vztah mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu. Vzhledem k dostupnosti zdrojů a ukončení finančního rámce v EU pro léta 2007–2013 je analýza založena na datech z roku 2013, princip je však stejný pro všechny minulé i budoucí rozpočty.