Informace o publikaci

Podmínky pro program „Nekuřácké domovy": předběžné výsledky

Autoři

FIALOVÁ Jana STÁVKOVÁ Jana HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česko-slovenská pediatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Hygiena
Klíčová slova passive smoking; children; smoke-free homes
Popis V současnosti mnoho zemí na celém světě přijalo zákony omezující kouření na veřejných místech a pracovištích k ochraně nekuřáků před riziky pasivního kouření. Tato opatření neochrání děti jako nejvnímavější populaci před jejich expozicí v domovech a osobních dopravních prostředcích. Zdravotní riziko nepředstavuje jen dýchání kontaminovaného vzduchu (tzv. secondhand smoke), ale i kontakt s perzistentním zbytkovým kouřem (thirdhand smoke) a riziko domácích nehod (požárů, popálení, otrav). Blízcí příbuzní jsou rovněž modelem pro napodobování. Široké hnutí vyzývá kuřáky, aby dobrovolně vytvářeli nekuřácké prostředí doma a v autech, a veřejnost, aby hledala podmínky pro obdobný přístup v naší společnosti. Metodika: Vedení dvou základních škol a jedné mateřské školy se zajímalo o realizaci programu Nekuřácké domovy. Byly vytvořeny dva druhy informativních brožur a letáků, ústní prezentace pro rodiče, pohádky pro děti a nálepky pro označení nekuřáckých prostor. Dotazník zjišťující znalosti, postoje a expozici dětí kouření jejich příbuzných byl vyplňován v rozhovoru se zaškolenými mediky. Dotazník pro rodiče obsahoval některé podobné otázky a rodiče jej vyplňovali sami; oba dotazníky byly anonymní. Výsledky: Do intervence bylo zahrnuto 128 dětí ve věku 5-8 let (34 z mateřské školy, 94 žáků 2. tříd základních škol) a jejich rodiče. Polovina všech dětí měla mezi blízkými příbuznými kuřáky. Ačkoliv většina dětí tvrdila, že doma se nekouří, 25 % dětí uvedlo, že bývají v přítomnosti rodinných kuřáků. Víc než 95 % dětí se kouření nelíbí, zejména kvůli zápachu a dráždění. Děti měly vzhledem k věku přijatelné znalosti o zdravotních rizicích aktivního i pasivního kouření. Zatímco téměř 83 % dětí uvádí, že nebudou v budoucnosti kouřit, 17 % dětí o případném kuřáckém chování přemýšlí; většinou jsou z kuřáckých rodin. Vyplněný dotazník zaslalo 60 % rodičů; měli středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Téměř 30 % respondentů kouřilo, 20 % mělo kouřící partnery. Většina (82 %) rodičů tvrdila, že doma se nekouří, pravidla se vztahovala i na návštěvy. Navzdory dobré úrovni vzdělání 20 % nepřipouštělo, že kouření má vztah k rakovině (s výjimkou nádorů plic) a 30 % rodičů nevnímalo kuřáky jako špatný vzor pro děti. O besedu s odborníky zájem neprojevili. Závěry: Česká společnost není zatím plně připravena akceptovat široce pojatý přístup k ochraně dětí před expozicí pasivnímu kouření; je žádoucí stanovit tento problém za politickou prioritu.
Související projekty: