Informace o publikaci

Připravenost norských základních škol na práci s dětmi přistěhovalců: inspirace pro českou situaci?

Autoři

ZÁLESKÁ Klára

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Cílem příspěvku je popsat a charakterizovat současný stav přijímání a vzdělávání dětí přistěhovalců v norských základních školách, poukázat na charakteristické rysy norského vzdělávacího systému ve vztahu k vzdělávání přistěhovalců a seznámit se současnými výzvami, kterým v této oblasti čelí norský vzdělávací systém. Jelikož se jedná o prezentaci skandinávského prostředí, které je tradičně známo svým důrazem na společenskou rovnost a relativní úspěšností v přijímání cizinců, mohou být výsledky inspirativní pro české prostředí. Vzdělávání dětí cizinců se vzhledem k současné migrační situaci stává aktuálnější pro stále více zemí, což vyžaduje změny ve vzdělávacích politikách. Mluvíme-li o setkávání kultur, nelze se vyhnout pojmům: asimilace, segregace a integrace (Meglitsch, 1985), i pro tento příspěvek jsou proto teoretickými východisky. Vztáhneme-li pojetí integrace do norských škol, uvidíme, že je diskutován koncept tzn. školy společné kultury (či multikulturní školy), (Hauge, 2014). Předpokladem pro takové označení je přítomnost minoritních žáků. V Norsku se dnes obecně mluví o dvou typech škol: o těch orientovaných na problém a o školách orientovaných na prostředky (multikulturní školy). Phil (2000) vnímá norské školy na pomezí mezi prvním a druhým typem a zavádí pojem interkulturní škola. Označení podle něj odpovídá většině norských škol. Typologie a tendence přístupu k imigrantům uvnitř škol je základním východiskem pro tento příspěvek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info