Informace o publikaci

Když je více méně: Význam lidské chyby při interakci s 3D virtuálním geografickým prostředím

Autoři

JUŘÍK Vojtěch

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Vizualizace v oblasti interakce člověk-počítač vstoupily do éry 3D. Virtuální reprezentace prostorových dat jsou stále častěji využívány v aplikovaných oblastech od vojenství, navigace, přes krizové řízení až po leteckou kontrolu (A TC). Přidaná hodnota trojdimenzionálních reprezentací spočívá v objektivně větším množství vizuálních nápovědí, které při práci s nimi může člověk využít. Na druhé straně, z psychologické perspektivy vyvstává otázka, do jaké míry daný typ vizualizace mění povahu vnímaného, a to nejen na percepční, ale také na interakční úrovni. Naše předchozí studie ukazují, že navzdory informační ekvivalenci prezentovaného obsahu, forma 3D vizualizace ovlivňuje výkon participantů. Jako zásadní vnímáme zjištění, že imerzivní reálná 3D vizualizace, navzdory většímu množství vizuálních nápovědí a realističnosti, může u člověka zvýšit tendenci opomínat významné aspekty prezentované expozice, což v důsledku vede k nezvládnutí zadaného úkolu. V oblasti interakce člověk- počítač, kde může relativně malá chyba stát lidské životy, je např. zvýšení rychlosti procesu vyhodnocení dat za cenu nepředpokládané chyby zásadní otázka. Primárně by se ve vývoji uživatelských rozhraní nemělo jednat o snížení chybovosti, ale o vyloučení jakékoli tendence k chybování. Pro tento účel je nezbytné podrobně analyzovat okolnosti systému stejně jako proces, jakým operátor do interakce se systémem vstupuje. V závislosti na výsledcích našeho dosavadního výzkumu navrhujeme uživatelské rozhraní, které zajišťuje otevřené možnosti interakce člověk-počítač a zároveň umožňuje jejich efektivní měření. Za použití moderních technologií (Eye-tracking systém, Motion Capture systém, širokoúhlá zpětná 3D projekce) je možné analyzovat strategie řešení problému v různých typech 3D virtuálních rozhraní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info