Informace o publikaci

Post-industrial landscape: Identification, typology and value

Název česky Postindustriální krajina: Zjišťování, typologie a hodnota
Autoři

KOLEJKA Jaromír

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Landscape and Landscape Ecology. Proceedings of the 17th International Symposium on Landscape Ecology
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Klíčová slova post-industrial landscape; mapping; GIS; classification; management
Popis Na území České republiky bylo zjištěno celkem 128 případů postindustriální krajiny (PIK). Vykazují specifické geografické rozmístění v několika výrazných územních koncentracích. Vymezení PIK požadovaly použití obecně dostupných digitálních geodat s jednou mapovací metodikou, vedoucí k realizací genetické klasifikace a typologie PILs podle početního a plošného zastoupení indikátorů v každé zjištěné PIK. Zjištěné a klasifikované PIK byly v GIS podrobeny ještě další účelové reklasifikaci za účelem zjištění jejich „environmentální hodnoty“. Tou se myslí jejich význam pro kvalitu životního prostředí jak v místě, tak v širším (národním) pohledu. Navazující reklasifikační procedurou v GIS pak byla pro každou PIL navržena inciální opatření pro budoucí management na základě jejich geneze a charakteru přítomných indikátorů, včetně hodnoty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info