Informace o publikaci

Political and Social Reflections of the Soviet Bloc in Didacticised Media and History Teaching

Název česky Politicko-společenské reflexe sovětského bloku v didaktizovaných médiích a výuce dějepisu.
Autoři

ŠTĚPÁNEK Kamil

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech-polish historical and pedagogical journal
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://www.ped.muni.cz/whis/journal-8-1-2016.pdf
Obor Dějiny
Klíčová slova history teaching; didactics of history; postage stamps; historical film; Soviet Bloc; Cold War; propaganda; media studies
Popis Text příspěvku analyzuje didaktické a metodické aspekty uplatnění vizuálních a audiovizuálních médií v edukačním procesu. Výběrově využívá média reflektující politicko-společenské jevy v sovětském bloku. Zaměřuje se na plakáty, poštovní známky a televizní produkci zároveň jako historický pramen reflektující zejména moderní dějiny. Příspěvek na základě analýzy témat těchto médií z období studené války doporučuje v dějepisné výuce vysvětlovat nejen historické jevy, ale i mechanismy propagandy a protipropagandy. Zmiňovány jsou tedy souvislosti ideologické, socializační i propagandistické. Popsaným postupem vzniká účinné alternativní edukativní médium, které posiluje především mezioborovou kooperaci školní dějepis – mediální výchova.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info