Informace o publikaci

Bridging practice and research in Gestalt therapy

Název česky Přemosťování praxe a výzkumu v gestalt terapii
Autoři

ROUBAL Jan MELNICK Joseph FRANCESETTI Gianni ZELESKOV-DJORIC Jelena BROWNELL Philip MELNICK Joseph ZELESKOV_DJORIC Jelena

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Pro psychoterapeuta v praxi představuje zapojení se do výzkumu jasný přínos. Díky výzkumu porozumíme naší práci novým způsobem a uvědomíme si nové souvislosti. Jako gestalt terapeuti a především jako lektoři a lidé pracující v odborných organizacích máme zodpovědnost za to, abychom měli vizi do budoucna. Naší vizí je, že gestalt terapeuti budou více a více vstupovat do dialogu s širší komunitou psychoterapeutů. Že budou schopni pozvednout hlas a také naslouchat ostatním, učit a učit se. Vizí je, že gestalt terapie se bude plně účastnit trendů, vývoje a růstu celé psychoterapeutické komunity.
Související projekty: