Informace o publikaci

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ: NOVÁ DIMENZE ŘEŠENÍ PRO SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ OSOBY NA TRHU PRÁCE (PŘÍPADOVÁ STUDIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE)

Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Sociální politika 2016 - nové výzvy v nejisté době
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova social entrepreneurship public administration incubator disadvantaged people
Popis Sociální podnikání je charakterizováno vysokým stupněm kreativity a inovace, a to nejenom ve smyslu technickém, ale i manažersko-sociálním. Přínos sociálních podniků pro národní hospodářství spočívá zejména v kombinaci trojího přínosu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální podniky se stávají silným a účinným nástrojem orgánů státní správy i samosprávy v boji proti sociálnímu vyloučení, napomáhají řešení nezaměstnanost specifických osob na trhu práce. Sociální podnikání je poměrně mladé odvětví, zákon o sociálním podnikání je v přípravném procesu. Cílem příspěvku je přispět k diskusi o sociálním podnikání a zaměstnání znevýhodněných osob na trhu práce u vybraných sociálních podniků, které jsou součástí inkubátoru sociálních podniků. Představit připravovaný projekt soustavy inkubátorů sociálních podniků pokrývající Jihomoravský kraj s důrazem na ekonomicky slabá území s centrem v Brně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info