Informace o publikaci

Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti

Autoři

CEJPEK MUSILOVÁ Hana

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kniha na téma: „Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti“ pojednává o právních požadavcích, které jsou kladeny na podnikání v konvenčním zemědělství z hlediska zajištění ochrany životního prostředí. Nejprve jsou v knize nastíněny obecné právní aspekty podnikání v zemědělství v návaznosti na současnou společnou zemědělskou politiku Evropské unie. Následně jsou představena vybraná pravidla podmíněnosti, která se vztahují k výseči zemědělství tvořené rostlinnou výrobou. V rámci představení pravidel podmíněnosti jsou stručně hodnoceny vybrané standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinné požadavky na hospodaření. Hodnoceny jsou z hlediska jejich způsobilosti přispět k ochraně životního prostředí a také z hlediska toho, zda, a jak dalece se překrývají s právními pravidly, která musí zemědělští podnikatelé v České republice dodržovat, nejen pokud žádají o dotace, ale za všech okolností, neboť jsou obsahem obecně závazných environmentálních právních předpisů, zejména těch na ochranu půdy, vod a přírody a krajiny.
Související projekty: