Informace o publikaci

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí

Autoři

VOMÁČKA Vojtěch ŽIDEK Dominik

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Kolektivní monografie skládající se z 19 kapitol je zaměřená na aktuální otázky problematiky posuzování vlivů na životní prostředí. Skládá se z pěti hlavních částí, kterými jsou: „Novelizace procesu posuzování vlivů na životní prostředí“; „Dílčí aspekty procesu posuzování vlivů“; „Posuzování vlivů v jednotlivých oblastech životního prostředí“; „Postavení obcí, dotčených správních orgánů a veřejnosti v procesu posuzování vlivů“ a „Slovenská úprava posuzování vlivů na životní prostředí“. V důsledku přijetí zákona č. 39/2015 Sb. se objevily nové, dosud neřešené otázky, a publikace nabízí i úvahy de lege ferenda o dalším směřování právní úpravy procesů EIA a SEA a jejímu vztahu k právní úpravě související. Změnám se ostatně v poslední době nevyhnula ani slovenská právní úprava účasti veřejnosti v procesu EIA, která je také obsahem několika kapitol. V publikaci převahuje problematika posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, nicméně ani posuzování vlivů koncepcí nezůstává zcela stranou. Mnohé kapitoly reflektují rovněž praktické zkušenosti s aplikací konkrétních institutů posuzování vlivů na životní prostředí, případně se soustředí na posuzování vlivů specifické kategorie koncepcí či záměrů.
Související projekty: