Informace o publikaci

Koncept přípravy studentů učitelství na výuku s technologiemi

Autoři

HANUŠKOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Využívání technologií se bezesporu stále více stává součástí moderní výuky, proto by studenti učitelství měli mít možnost se s moderními vzdělávacími technologiemi, které je možné při výuce použít, seznámit a náležitě si je vyzkoušet již během svého studia. Z tohoto důvodu vznikl na Ústavu českého jazyka a literatury FF MU v Brně projekt pod vedením Mgr. Zuzany Urválkové, Ph.D., a Bc. Petry Hanuškové, který studentům představuje potenciál využívání technologií ve výuce českého jazyka a literatury. První kurz Základy e-learningu pro bohemisty se zaměřuje na distanční (popř. kombinovanou) výuku, a to z velké části na vytvoření e-learningového kurzu v Moodlu. Na podzim tohoto roku je plánován navazující kurz, tentokráte se zaměřením na použití technologií ve výuce prezenční. V příspěvku posluchače seznámíme s tím, co nás k vytvoření takového projektu vedlo a proč má podle nás smysl. Pokusíme se zhodnotit své dosavadní zkušenosti, představíme koncept prvního kurzu spolu se zpětnou vazbou od studentů a v závěru prezentace ukážeme posluchačům studentské e-learningové kurzy, které díky projektu mohly vzniknout.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info