Informace o publikaci

Zpracování dílčích podkladů Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti

Autoři

VYSTOUPIL Jiří ŠAUER Martin ABRHÁM Josef LNĚNIČKA Libor

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Popis Předkládaná Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována jako výstup smluvního výzkumu, který byl realizován mezi Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity a Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem a cílem výzkumu bylo zpracovat dílčí podklady Dokumentace nového národního dotačního titulu, a to návrh indikátorů a parametrů a návrh kritérií hodnocení žádosti. V průběhu zpracování Souhrnné výzkumné zprávy byla provedena sumarizace a výběr relevantních dat pro výzkum, vytvořena byla metodika, provedena byla analýza dat, dále byla sestavena škála indikátorů a parametrů a kritérií pro hodnocení žádostí. Souhrnná výzkumná zpráva byla zpracována s využitím kvalitativních metod (metoda expertního panelu, metoda scénářů, metoda analogie, heuristické metody), kvantitativních metod (modely časových řad, systémové modely) a dalších statistických a prognostických metod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info