Informace o publikaci

Zásady non bis in idem a zákazu reformationis in peius ve správním trestání jako významné prostředky ochrany subjektivních práv

Autoři

BROŽ Jan KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Autoři se v kontextu konferenční sekce "Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania" ve svém příspěvku zaměřují na dvě významné zásady uplatňující se v rámci správního trestání. Činí tak přitom s vědomím toho, že jejich zakotvení v recentní české či slovenské právní úpravě ani veřejnosprávní praxi žel nelze hodnotit jako odpovídající, a to ačkoliv přinejmenším z konstantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a potažmo i národních soudů obecných i ústavních plyne jejich aplikovatelnost v zásadě v rámci celého správního trestání. Vycházeje ze shora uvedeného se příspěvek nejprve analyticky zabývá teoretickým vymezením a pozitivně právním zakotvením těchto zásad, přičemž významně zohledňuje především evropský kontext a východiska těchto zásad, jakož i jejich reflexi v judikatuře evropské i národní. Následně pak dochází ke kritickému hodnocení těchto zásad jakožto prostředků ochrany veřejných subjektivních práv s tím, že autoři zde neopomíjejí ani pohled de lege ferenda (a to zejména s akcentem na zcela nový český zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jenž by měl nabýt účinnosti již v polovině roku 2017).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info