Informace o publikaci

členka redakční rady: Museologica Brunensia. ISSN 1805-4722

Autoři

JAGOŠOVÁ Lucie

Rok publikování 2016
Druh Šéfredaktor / členství v redakční radě odborného časopisu
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace