Informace o publikaci

Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení

Autoři

ŘÍMÁNKOVÁ Anna SEDLÁČEK Martin

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia paedagogica
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Doi http://dx.doi.org/10.5817/SP2016-3-6
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova classroom cheating; self-regulated learning; self-regulation skills; grade point average; gender; upper secondary schools
Popis Článek se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících podvádění u žáků středních škol. Cílem je objasnit, zda je míra využívání některých strategií školního podvádění vysvětlitelná faktory autoregulace učení a prospěchem. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření (N = 346), podrobena explorativní faktorové analýze a následně standardní metodě vícenásobné lineární regrese. Výsledky, jež tento příspěvek představuje, ukazují, že k méně častému podvádění vede lepší prospěch žáků a rovněž vyšší míra některých autoregulačních dovedností. Také bylo z jištěno, že jiné z dovedností spadající pod autoregulaci učení naopak frekvenci školního podvádění lehce navyšují. Žáci s vyšší mírou těchto dovedností jsou sice stále primárně zaměře- ni na studium, zdá se ale, že za jistých okolností je poměrně ochotně kombinují se strategiemi podvádění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info